30 września 2015

O mnie

Patrizia Polańska mgr Patrizia Polańska-Drejer

Ukończyłam dietetykę na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, gdzie uzyskałam tytuł magistra. Wybór kierunku studiów nie był przypadkowy. W decyzji pomogło mi przeczytanie książki J. Carpera: „Żywność twój cudowny lek”. Tytuł książki stał się jednocześnie moim mottem.

Wierzę w potęgę jaką kryje w sobie żywność zarówno w dietoprofilaktyce, jak i dietoterapii. Wiem również, że każde złe nawyki żywieniowe można trwale zmienić – niezbędna jest do tego przede wszystkim świadoma chęć i odpowiednia edukacja podparta indywidualnym podejściem.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi podczas:

 • udzielania indywidualnych porad dietetycznych w aptekach na terenie Wrocławia,
 • prowadzenia cykli zajęć edukacyjnych o tematyce żywieniowej w szkołach ponadgizmnazjalnych w ramach programu edukacyjno-badawczego: „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Dietetyki,
 • współpracy z NZOZ Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o profilu Rehabilitacyjnym w Miłkowie, w zakresie układania jadłospisów i zaleceń dla pacjentów.
 • aktywnego udziału w Kole Naukowym SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia, gdzie wraz z pozostałymi członkami Koła zorganizowaliśmy różne cykle edukacyjne dla pacjentów z odmiennymi problemami zdrowotnymi. Przeprowadziliśmy między innymi: warsztaty edukacyjne o tematyce dietoterapii dla diabetyków i pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych oraz warsztaty na temat profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.
 • Obecnie oprócz porad indywidualnych w przychodniach prywatnych, prowadzę również grupowe prelekcje dla pacjentów o tematyce profilaktyki chorób cywilizacyjnych, jak i prelekcje na temat dietoterapii w poszczególnych schorzeniach.

Jestem również współautorem publikacji naukowej, która ukazała się w roku 2013 pt.: „Poziom wiedzy medycznej i zachowania zdrowotne chorych na cukrzycę”. Praca ta została nagrodzona II miejscem na I Krajowej Konferencji Naukowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – biopolityka” w Łodzi.

W ostatnim czasie uzyskałam certyfikaty ukończenia m.in.:

 • kursu: „Karmienie piersią, żywienie dzieci, kobiet podczas laktacji, metoda BLW”
 • kursu ABC Dietetyki Klinicznej – dietoterapia w insulinooporności, zespole policystycznych jajników i cukrzycy
 • szkolenia: „Cukrzyca oraz choroba refluksowa u osób aktywnych fizycznie – postępowanie żywieniowe na podstawie studium przypadku”
 • kursu: „Diagnostyka i prowadzenie pacjenta z celiakią” zorganizowanego przez Euroimmun DNA
 • sympozjum „Żywienie w centrum 2016 zasady zywienia niemowląt i małych dzieci” zorganizowany przez IPCZD w Warszawie
 • szkolenia „Edukator w cukrzycy” zorganizowane przez Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego Nutri Center,
 • podstawowego kursu dietetyki sportowej
 • zastosowania dietetyki w terapii onkologicznej
 • kursu medycznego „Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych” zorganizowanym wraz z Polskim Towarzystwem Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSEN),
 • warsztatów żywieniowych „Czym skorupka za młodu..” zorganizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • warsztatów szkoleniowych „Niedożywienie w praktyce dietetycznej” organizowanych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego,
 • szkolenia: „Dietocoaching I i II°” zorganizowane przez Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego Nutri Center.

Posiadam również certyfikat „Dietetyk przyjazny chorym na celiakię” oraz wpisana jestem na listę specjalistów polecanych insulinoopornym.